Skip to content

Triedne vianočné besiedky

Komjatná , Kvačany, Ružomberok December 2018 A. Rábota, M. Obdržálek, M. Zbaviteľová

V predvianočnom období školského roka 2018/19 sa uskutočnili triedne vianočné besiedky v elokovaných triedach našej SZUŠ:

Komjatná, Kvačany, Ružomberok

Za prítomnosti rodičov a pozvaných hostí, vystúpili všetci žiaci školy. Program besiedok pozostával zo známych vianočných melódií i klasickej literatúry. Prítomní diváci si s potešením vypočuli žiakov , ba boli ohlasy o častejšie spoločné stretnutia. Po vystúpení účinkujúcich obdržali sladkosti , vyučujúci diskutovali s rodičmi a po príjemne strávených predvianočných chvíľach sa skončilo spoločné podujatie s prianím príjemne prežitých Vianočných sviatkov 2018.

Published inUncategorized