Skip to content

Talentové skúšky 2022/2023

Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu,

A. Bernoláka č.16., 03401 Ružomberok

Riaditeľ SZUŠ v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. z 2. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pa.52. Prijímanie žiakov na štúdium v základných umeleckých školách a s ustanovením par.5 ods.3 Vyhlášky Ministerstva školstva č.324/2008Z.z. o základnej umeleckej škole vyhlasuje

Konanie talentových skúšok na školský rok 2022/2023

v termíne

  od  2.9. do 13.9.2022

v priestoroch SZUŠ RKK, Bernolákova 16, Ružomberok

do prípravného a základného štúdia v nasledovných odboroch:

Výtvarný: kresba, maľba, grafika, modelovanie, drevorezba, príprava na štúdium na SŠ a VŠ

Literárno – dramatický: dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné činnosti, moderovanie, storytelling, príprava na štúdium na SŠ a VŠ

Hudobný – hra na: gitare, husliach, kontrabase, klavíri, keyboarde, akordeóne, flaute (zobcovej i priečnej)  trúbke.

VYUČOVANIE JE BEZPLATNÉ

Vyučovanie vedú kvalifikovaní pedagógovia podľa platných Učebných osnov,  schválených  MŠ SR

                                                                                          ————————

                                                                                           Riad. SZUŠ RKK

Info: t.č. 0907 106 615, 0903 528 791,  044/432 2664, 

        e mail: szus.rkk@gmail.com

Published inAktuálneUncategorized