Skip to content

Vianočná besiedka

ZŠ Černová 11.12.2013 Mgr. D. Machynková

V hudobnej triede ZŠ Černová sa dňa 11.12.2013 konala vianočná besiedka žiakov Ho z klavírnej triedy p. uč. D. Machynkovej.

V hre na klavíri sa predstavilo sedem žiačok. Na úvod zahrala Kristína Babalová skladbu ,, Žartík “ F. Emontsa v štvorručnom prevedení a koledu Povedzte nám , pastuškovia. Potom zaznela pieseň Medveďku , daj labku a pieseň Pôjdeme my do hájička v podaní Liliany Rudlovej. Žiačky navštevujú úvodné prípravné štúdium.

Koledou Šťastie, zdravie do vianočnej besiedky vstúpila Nina Zvadová. Program pokračoval vystúpením Dany Smutniakovej koledou Pásli ovce valasi a pôsobivou skladbou Aleluja L. Cohena v podaní Denisy Smutniakovej. V ich podaní si prítomní vypočuli aj skladbu Starofranúzska pieseň os A. Sarauera v štvorručnom podaní. Žiačky navštevujú 3. ročník SZUŠ RKK . Vianočnú atmosféru umocnila koleda Vstávajte, pastieri, s ktorou sa predstavila žiačka 2. ročníka Klaudia Huntošová.

Besiedku ukončili tóny hudobného skladateľa J. Ivanovici valčíkom Dunajské vlny, ktorý na záver zahrala Barbora Keprtová , žiačka 6. ročníka.

Záver besiedky sa niesol v duchu nadchádzajúcich vianočných sviatkov a vzájomným rozhovorom účinkujúcich a pozvaných hostí.


Published inUncategorized