Skip to content

Vianočná besiedka

Dom kultúry v obci Stankovany 11. december 2013

Vydarené podujatie , kde spojili svoje sily klavírne a gitarové oddelenie , prebehlo v krásnych priestoroch kultúrneho domu obce Stankovany. Prítomní boli rodičia , súrodenci žiakov, starosta obce.

Besiedku otvorila p. učiteľka Semanová . Podľa vopred pripraveného scenára striedavo vystupovali malí klaviristi, speváci a gitaristi. Popri samotnej aktívnej forme vyučovania -vystúpení – sa učili tiež pohybovať a chovať v zákulisí , pripraviť sa vopred podľa scenára . A s potešením som pozoroval záujem účinkujúcich o výkony kamarátov , prirodzenú detskú zvedavosť. Účinkujúcim nechýbala muzikalita a veľká radosť po vystúpení, keď opadla tréma. Svedčí to o zodpovednom prístupe v samotnej príprave.

Príjemným spestrením predvianočnej nálady podujatia boli Vianočné vinše a spev. V závere pani riaditeľka Mária Zbaviteľová pozdravila prítomné publikum, informovala o aktivitách školy z hľadiska ďalšieho pôsobenia v obci . Vyslovila radosť z perspektívneho pôsobenia SZUŠ a spolupráce s obcou Stankovany , za čo sa poďakoval aj pán starosta obce.

Published inUncategorized