Skip to content

Vianočná besiedka ZŠ Komjatná

ZŠ Komjatná 17.12.2014 o 14:30 Mgr. Barbora Janíčková, Mgr. Jakub Janíček

V predvianočnom období si mladší žiaci LDO v Komjatnej pripravili pre rodičov , spolužiakov a učiteľov predvianočný program : pásmo veselých básničiek o zime a Vianociach a miniatúru O Mikulášovi na známy námet o obdarených sestrách . Po kultúrnom programe nasledovala besiedka s občerstvením.

Published inUncategorized