Skip to content

Vianočný koncert ZŠ Kvačany

ZŠ Kvačany 19.12.2014 o 9:00 Mgr. Mária Rypáková, Mgr. B. Janíčková.

V predvianočnom období si žiaci LDO v Kvačanoch pripravili pre spolužiakov a učiteľov v rámci Vianočného koncertu v priestoroch ZŠ Kvačany krátky program : pásmo veselých básničiek o zime a Vianociach . Po kultúrnom programe nasledovala besiedka s občerstvením.

Published inUncategorized