Skip to content

Vianočná triedna besiedka

SZUŠ RKK 15.1.2014 Michal Kentoš

V mesiaci december alebo január sa už tradične na ZUŠ Bernoláková konajú vianočné besiedky , na ktorých si žiaci spolu s ich učiteľmi urobia spoločnú radosť a odovzdávajú si tak pomyselné darčeky vo forme koncertu , na ktorom žiaci prezentujú výsledky , ktoré s ich učiteľmi za prvé tri mesiace školského roku dosiahli . Táto besiedka bola pod vedením pána Michala Kentoša vedená hierarchicky , a to tak , že po úvodnom slove učiteľa vystúpili jeho najmladší žiaci, ktorí sa predviedli hrou z hudobnej školy. Skladbičky boli prevedené hrou na klavíri spamäti. Postupne sa predviedli aj starší žiaci pána Kentoša, ktorí sa predviedli samozrejme , so zložitejším repertoárom. Vrcholom bola žiačka druhého ročníka druhej časti prvého stupňa, Monika Hubová, ktorá na klavíri interpretovala skladbu Frederyka Chopina, Mazurka a mol. Po záverečnom slove, v ktorom bola dôležitá najmä motivovať rodičov a žiakov k ďalšej práci , bola táto milá udalosť ukončená.

Published inUncategorized