Skip to content

Vianočná triedna besiedka

SZUŠ RKK 19.12.2013 o 16:00 K. Fagová

Na spríjemnenie predvianočného popoludnia sa dňa 19.12.2013 vo štvrtok o 16:00 uskutočnila posledná besiedka žiakov hra na flaute v kalendárnom roku 2013 . Za prítomnosti rodičov, súrodencov a hostí , ktorí prišli podporiť mladých šikovných flautistov sa vytvorila príjemná atmosféra.

Žiaci prezentovali vianočný program , ktorý nacvičili na hodinách flauty , či komornej hry. V programe obsahujúcom 9 hudobných vstupov odzneli rôzne slovenské ale aj zahraničné tradičné koledy. Príjemným oživením besiedky bola aj skladby od Antonia Vivaldiho Zima. Spestrením programu bolo komorné vystúpenie dua sopránovej a altovej zobcovej flauty ( M. Budiaková a E. Škvareková) a určite aj záverečné číslo koncertu , počas ktorého odznela trojhlasná úprava koledy Tichá noc v podaní všetkých 8 účinkujúcich flautistov.

Klavírny sprievod zabezpečila p. riaditeľka Mária Zbaviteľová. Vystúpili žiaci od prvého ročníka až po 7. ročník prvého stupňa.Žiaci odviedli pekné výkony, ktorými určite všetkým prítomným navodili vianočnú náladu.

Published inUncategorized