Skip to content

Vianočný koncert ZŠ Partizánska Ľupča

KD Partizánska Ľupča 15.12.2013 o 15:00

Mgr. Zuzana Kmeťová, Mgr. Barbora Janíčková

Do kultúrneho prgramu sa zapijili žiaci zo všetkých ročníkov od Materskej školy až po 9. ročník . Program odmoderovali žiaci ZŠ, ktorí sú aj žiakmi LDO SZUŠ RKK – Alžbeta Kráľová , Stanistava Mojšová a Eliška Adamčiaková . Hrou na klavír sa predstavili Benjamín Kráľ a …….. SZUŠ z triedy p. riad. Zbaviteľovej a hrou n a flaute…….žiačka z triedy p. učiteľky E. Cibulkovej.

Na záver vystúpili žiaci LDO 3. ročník henrich Peterec, Jana Veselovská, Michaela Bartíková, Bianka Hladišová, Erika Haragová, Ema Urbanovičová, a Hela Vlhová s hrou Pani Skrúžová, na motívy Vianočnej koledy od Ch. Dickensa.

Hudobný kultúrny program ocenili diváci potleskom a na záver sa všetci občerstvili dobrôtkami na vianočnom trhu.

Published inUncategorized