Skip to content

Výchovný koncert ZŠ Komjatná

KD Komjatná 31.1.2014 o 9,30 hod Mgr. Barbora Janíčková

Pri príležitosti polročného hodnotenia – odovzdávania polročných vysvedčení dostali príležitosť dostať hodnotenie svojich umeleckých výkonov aj žiavi SZUŠ RKK. Pre pedagógov a spolužiakov zo ZŠ v Komjatnej si pripravili hodnotný kultúrny program, ktorý kompletne odmoderovali žiačky 3. roč. literárno – dramatického odboru Alžbeta Tholtová a Laura Bernoláková.

Po privítaní divákov zahrali žiačky 1. a 3. roč. literárno – dramatického odboru Katarína Tholtová, Jesika Vajzerová, Alžbeta Tholtová, Dominika Babicová, Laura Bernoláková a Natália Marčeková divadelné predstavenie Pani Skrúžová na motívy Vianočnej koledy od Charlesa Dickensa pod vedením mgr. Janíčkovej . Potom nasledovala hudobná časť výchovného koncertu. Najskôr zahrala Barbora Blanová, žiačka 5. roč. – z klavírnej triedy p. riaditeľky Zbaviteľovej skladbu Melódia , potom nasledovala taktiež žiačka p. riad. Zbaviteľovej ,Martina Ondríková skladbu ľudová pieseň. Po štvorručnej skladbe Žartík , ktorú interpretovali Vaneska a Karin Vajzerové prišla na rad žiačka 5.roč. Kristínka Tholtová z gitarovej triedy p. učiteľa Čorbu, ktorá zahrala skladbu Štěpána Raka Hradný tanec.

Po krátkej prestávke nasledovalo hosťovské vystúpenie DDS MINETRDLO z Partizánskej Ľupče s divadelným predstavením Divadelné miniatúry v podaní žiačok LDO SZUŠ RKK Alžbety Kráľovej , Stanislavy Mojšovej , Elišky Adamčiakovej a Lucie Zvarovej.

Obecenstvo odmenilo všetkých účinkujúcich vrelým potleskom.

Published inUncategorized