Skip to content

Triedna besiedka žiakov hry na zobcovej flaute

SZUŠ RKK, Bernoláková 16, RK 20.11.2014 o 16:30 K. Fagová

Žiaci hry na flaute dňa 20.11.2014 vo štvrtok o 16:30 vystúpili so svojimi nacvičenými prednesovými skladbami vrámci triednej besiedky. Účelom bolo odbúravanie trémy prostredníctvom vystúpenia pred ostatnými spolužiakmi z flautovej triedy.

Program bol zoradený podľa historických období, kedy jednotlivé skladby vznikli. Úvodom sa predviedli viacerí žiaci s barokovými tancami ( J. Ťapaj hral menuet od J.S.Bacha , S. Hrčková, a R. Tureková, dvojhlasné úpravy pavany a menuetu ). Ďalšiu barokovú skladbu precízne zahrala S. Kenderová ( A. Vivaldi – Largo z koncertu pre husle a orchester a mol, v úprave pre altovú zobcovú flautu.)

Nasledujúca časť besiedky pozostávala zo slovenských a českých ľudových piesní. Žiaci mali možnosť vypočuť si dvojhlasne úpravy slovenskej polky a dvoch českých piesní Koupím si já a U panského dvora, gemerská pieseň A koj som jä v úprave od Milana Nováka hrala R. Tureková.

Obdobie romantizmu nám pripomenula M. Budiaková , a to áriou Habanera z opery Carmen od Georgesa Bizeta. Slovenskú tvorbu 20. storočia predniesli S. Kenderová a A. Bočkorík duom Na ihrisku od Jána Melkoviča. na záver zaznela najmodernejšia skladba , a to pieseň The misty mountains z filmu Hobit v podaní A. Bočkoríka.

Vystúpili žiaci od druhého ročníka primárneho stupňa až po 2. ročník sekundárneho stupňa.

Published inUncategorized