Skip to content

Záverečná besiedka ZŠ Černová

ZŠ Černová 23.6.2014 o 16:00 Mgr. Barbora Janíčková

Pri príležitosti ukončenia školského roka si pozvali žiaci 1. roč. literárno – dramatického odboru – Kristína Babalová, Jožko Bocko,René Makula, Adam Mrva, Frederika, Flochová, Natálka Frkalová, Terezka Janigová, Emka Kloptová, Lilka Rudlová a Lenka Furdeková svojich najbližších , aby sa im pochválili so svojou celoročnou prácou. Pobavili ich krátkou inscenáciou rozprávky Soľ nad zlato vo vlastnej úprave pod názvom Kniha nad zlato.

Published inUncategorized