Skip to content

Záverečná besiedka so ZRPŠ ZŠ a MŠ Partizánska Ľupča

ZŠ Partizánska Ľupča 12.6.2014 o 16:00

Mária Zbaviteľová, Elena Cibulková, Barbora Janíčková

Pri príležitosti ukončenia školského roka a posledného ZRPŠ sa v priestoroch ZŠ v Part. Ľupči uskutočnila záverečná besiedka žiakov hudobného a literárno – dramatického odboru pre rodičov.

Na klavíri zahrali : žiačka prípravného štúdia Laura Gejdošová, 1. ročník Lenka Frisová, 2. ročník Benjamín Kráľ a absolventka Alžbeta Kráľová. hrou na flaute sa predstavili z PŠ Vanessa Švidroňová, Chiara Moravová , 1. ročník Martina Luptáková a Petronela Gejdošová.

Na záver odprezentovali svoju celoročnú prácu aj žiaci 1. ročník LDO : Rebeka Austová, Karin Botošová, Zaria Beňo, Matúš, Peth, Michaela Záchejová, Petronela Gejdošová, Martina Luptáková, Vanessa Švidroňová, Chiara Moravová, Benjamín Kráľ, Michal Kráľ. Zahrali inscenáciu rozprávky Soľ nad zlato vo vlastnej úprave pod názvom Kniha nad zlato.

Hodnotný kultúrný program ocenili diváci potleskom.

Published inUncategorized