Skip to content

Žiacky koncert spojený s výstavou výtvarných prác

Galéria Ľudovíta Fullu 20. marec 2018

Stalo sa už tradíciou , že v mesiaci marec pripravia učitelia so svojimi žiakmi program na verejné vystúpenie . Každoročne sa koná v Galérii Ľ. Fullu, ktorej vzácne priestory predurčujú príjemné stretnutie s hovoreným slovom či melódiami v podaní žiakov našej školy. Tak tomu bolo aj 2é. marca 2018.

Prichádzajúcich divákov vítali výtvarné práce mladších žiakov pod vedením tr. učiteľa M. Palku a všetci so záujmom obdivovali kresby Juraja Jánošíka, zátišia, pestrofarebné mandaly ako aj Vlkolínec. Veľký obdiv zožali perokresby komiksov starších žiakov z triedyR. Rembovského a mnohí z týchto žiakov úspešne absolvovalo prijímacie talentové skúšky na vysoké školy.

Úvod programu patril žiakom LDO a zaujímavej próze J. Rezníka:,,Vrásky starého učiteľa „,vystriedali ich melódie na zobcových flautách , gitarách , trúbke a klavíroch. Program koncertu obohatil aj Chalúpkov ,, Likavský väzeň“ v podaní žiaka B. Kráľa a žiačka A. Tholtová predniesla Pignottiho: Básnický priemysel “ ktorým si získala obdiv divákov a v okresnej súťaži vydobyla postup do krajského kola.

Koncert ukončil gitarový súbor s Flautou s rytmickým Tangom od C.Sussera, pod vedením K. Hromádkovej .

Published inUncategorized