Skip to content

Vystúpenie žiakov LDO, HO pri príležitosti dňa babičiek a dedov

Kultúrny dom Krempachy 25. január 2018 K. Hromádka, M. Obdržálek , B. Janíčková

Slnečné januárové dopoludnie odcestovali žiaci, učitelia i zástupcovia RKK na koncert pre poľských priateľov z Krempách , pri príležitosti dňa úcty k starším.

V programe vystúpili žiaci literárno- dramatického odboru z Part.Ľupče , pod vedením tr. učiteľky B. Janíčkovej s veselým príbehmi:

Vyplazovacia schránka, Rozprávka o starej mame

no najviac zaujala dramatizácia povesti o Jánošíkovi pod názvom Veselý pohon

V podaní súrodencov Gejdošovcov odzneli na zobcových flautách tri ľudové piesne a známe Santa Lucia, vystriedali ich melódie gitarového dua a v strhujúcom závere zneli sálou známe slovenské i goralské melódie ľudovej hudby K. Hromádku. P

Prítomné publikum odmenilo účinkujúcich búrlivým potleskom a všetci odchádzali s pocitom dobrých výkonov a veselou náladou späť domov.

Published inUncategorized