Skip to content

2. triedna besiedka – pod názvom ,, Zahrajme si pre radosť „

ZŠ Kvačany 28. marca 2012 M. Zbaviteľová

Správa z podujatia SZUŠ

Toto marcové vystúpenie žiakov SZUŠ RKK bolo pripravené pre rodičov na pobočke v Kvačanoch . Program vystúpenia bol zostavený tak , že sa striedali sólové skladby so štvorručnými , každého žiaka i skladbu predstavila triedna učiteľka.

Z pomedzi šiestich prvákov najviac vynikol Timotej Kojš, ktorý zahral 3 štvorručné skladby od Z. Fibicha a Terézie Rypáková, ktorá si zamuzicírovala aj na zobcovej flaute.

Najväčší potlesk zožal Michal Granát žiak 3. ročník , v ktorého podaní zaznela Oestenova: ,,Pieseň pútnikov “ a štvorručná skladba H.Hoppa: ,, Veselé prázdniny“.

Program:

  1. L. Gonšenicová 1.r. A. Sarauer: Melódia štvorručne
  2. T. Kojš 1.r. Z. Fibich : 3 štvorručné skladby
  3. R. Švárny 1.r. A. Sarauer : Ovčáci .., Melódia štvorr.
  4. F. Štefka 1.r. Fašiangy …,V národnom tóne
  5. T. Rypáková 1.r. Pod našim oblôčkom …. štvorr. Maličká som ……../ flauta /
  6. M. Slotková 1.r. F.Emonts. Žart dr. Fausta … štvorr.
  7. J.Čajka 3.r. A.Sarauer : Sextová etuda
  8. M. Granát 3.r. T.Oesten: Pieseň pútnikov H.Hopp: Veselé prázdniny … štvorručne
  9. S. Hánová 4.r. C.Czerny : Etuda
  10. B. Švárna 4.r. E.Hradecký : Boogie pre Vaška

Vystúpenie žiakov splnilo účel, všetci sa zodpovedne pripravili, popasovali s trémou a predstavili svojim rodičom niekoľko mesačnú prácu a rodičia zas získali obraz o štúdiu na umeleckej škole .

Vyučujúca poďakovala žiakom za predvedené výkony, popriala im veľa trpezlivosti a tvorivého ducha pri domácej príprave , rodičom zas za návštevu podujatia.

Published inUncategorized