Skip to content

Divadlo deťom – regionálna prehliadka DDS v KD Likavka

Detský divadelný medveď – krajská prehliadka DDS v Žiline 15.4.2014

1.4.2014 Mgr.Barbora Janíčková

Do regionálnej prehliadky DDS Divadlo deťom 1.4.2014 boli prihlásené tri súbory LDO SZUŠ RKK :

  1. LDO pri ZŠ Komjatná s hrou pani Skrúžová
  2. LDO pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča s hrou Ropa nad zlato
  3. LDO pri ZŠ Černová s hrou Kniha nad zlato – odvolané kvôli nečakanej zmene programu v ZŠ Černová.

A jeden sólový výstup : Henrich Peterec zo ZŠ Part. Ľupča s miniatúrou Chlapec z (n)Národného.

Všetci súťažiaci odviedli výborný výkon a porota ocenila sólistu H. Peterca 1. miestom a nomináciou na Krajskú prehliadku do Žiliny.

V dňoch 15. a 16. 4. sa Henrich Peterec a členky DDS LDO z Part. Ľupče zúčastnili na Krajskej prehliadke Detský divadelný medveď v Žiline, kde bol Henrich Peterec ocenený individuálnou cestou,, Za humorné stvárnenie postavy“ vo veľkej konkurencii 15 súťažiacich kolektívov ako jediný sólista.

Published inUncategorized