Skip to content

Prednášam, teda som – celoštátna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

KD Kremnica 23. – 25.5.2014

Mgr. Barbora Janíčková

Published inUncategorized