Skip to content

Druhá školská besiedka žiakov HO, spojená s výstavou prác žiakov výtvarného odboru SZUŠ RKK

SZUŠ, A. Bernoláka č.16 Ružomberok

24. február 2011

         Prítomných žiakov, rodičov, kolegov i hostí privítala riaditeľka školy Mária Zbaviteľová. Uviedla,  že v školskej besiedke je využitá medziodborová spolupráca Ho a Vo, kde môžu prítomní vnímať melódie skladieb spolu s vystavenými prácami žiakov výtvarného odboru.

 1. stupňa / kresbe, maľba / pod vedením vyučujúcej Bc. L. Filipovej
 2. stupňa / zátišie, portréty / pod vedením Mgr.art. R. Rembovského, ktorého šesť žiakov úspešne vykonalo talentové prijímacie skúšky na vysoké školy.

Účinkujúcim popriala veľa zdaru pri interpretácii pripravených skladieb a pritomným rodičom veľa pekných zážitkov.

 

V programe školskej besiedky vystupovalo 11 žiakov  / viď príloha / , odzneli  skladby  v hre na gitare a klavíri .

Zámer tohto podujatia splnil účel, pretože prítomní získali obraz o práci pedagógov, ale i kvalite domácej prípravy žiakov, čo sa prejavilo na výkone každého jednotlivca a mnohopočetné publikum odmenilo výkony účinkujúcich potleskom.Učitelia mali možnosť porovnávať výkony svojich zverencov s ostatnými a na tom základe naďalej pracovať na výbere repertoáru, motivácii, či zdokonaľovaní manuálnych zručností žiakov.

V závere RŠ poďakovala žiakom za predvedené skladby, pedagógom za ich prípravu a prítomným rodičom a hosťom za účasť.

Školská besiedka žiakov hudobného odboru SZUŠ RKK dňa 24. februára 2011

 1.   All in play – Andrej Nemček   gitara 1.roč. ( A. Greksák )
 2.   Š. Rak: Venezuelský tanec , Cigánska pesnička  gitara  Richard Brišák, 2. roč. ( A. Kaprál )
 3. L. Mozart : Allegretto – Natália Taračová   klavír   2. roč. ( Z. Benko )
 4. M. Langer : Obloha nad Afrikou – Veronika Kajanová  gitara  1. roč. ( A. Greksák )
 5. H. Newsidler: Moderato – Mária Beňová   gitara  1. roč. (A. Greksák )
 6. F. Couprin : Dobrotivé kukučky – Adrián Šanoba  klavír  2. roč. ( Z. Benko )
 7. Ľudové  piesne : ,,Dievča čo robíš“ , ,,Spievanky“ gitara Vanesa Hlačinová , Tatiana Maceková , 1. roč., duo ( K. Hromádková )
 8. F. Emonts: Žart dr. Fausta s čiernymi klávesami   klavír  Adela Liptáková , PŠ  ( M. Zbaviteľová )
 9. F. Carulli : Etuda – Andrej Huba   gitara 2. roč. ( Z. Greksák )
 10. B. Bartók : Kruhový tanec – Monika Hubová    klavír  2. roč. ( Z. Benko )
 11. F. Carulli : Sicilliana , Klaudia Hatalová     gitara  2. roč. ( A. Murinová )

 

V priestoroch je inštalovaná výstava  prác žiakov výtvarného odboru pod vedením Mgr.art. R. Rembovského a Bc. L. Filipovej.

Published inUncategorized