Skip to content

Triedna besiedka 1.4.2011

Triednu pracovnú besiedku otvorila triedna učiteľka Mária Zbaviteľová , ktorá prítomných žiakov privítala , predstavila program a poradie účinkujúcich .

Žiaci predviedli pripravené skladby postupne od najnižších ročníkov po najvyššie. Ku každej predvedenej skladbe vyučujúca priblížila osobnosť skladateľa ako i danú skladbu a interpréta  / zaradenie do ročníka , študijné výsledky /.

Program besiedky

  1. Adelka Liptáková:     E. Suchoň : Maličká som, F. Emonts: Žart dr. Fausta..štvorručne
  2. Adelka Fajtová :        N. Schoenmehl : Kotrmelcový kráľ ,  E.Kraus: Sonatína 1. časť  ..štvorručne
  3. Barborka Keprtová : P.Wedgwood: Slnečná pieseň
  4. Alžbeta Kráľová :       P.Wedgwood: Kolesá v čase
  5. Jozef Kráľ :                 L.v.Beethoven: Pre Elišku

Žiaci sa pripravovali na vystúpenie zodpovedne, všetci hrali spamäti , s výnimkou štvorručných skladieb.

Po hudobnej časti nasledovalo zhodnotenie výkonov, najskôr samotnými účinkujúcimi, potom vyučujúcou.Jednohlasne pokladali za najlepšie predvedenú skladbu v podaní Alžbety Kráľovej. Cieľ pracovného stretnutia  – práca s trémou – potvrdil, že skladby musia byť pripravené , precízne, usadené , dôkladne, premyslené.Táto skutočnosť sa dá dosiahnuť systematickou a presnou domácou prípravou .

Triedna učiteľka motivovala žiakov k dodržiavaniu pokynov pri nácviku skladieb , pravidelnej dochádzke na vyučovanie a ukončila pracovnú besiedku s oznámením termínu 5.5.2011 pre ďalšie spoločné stretnutie pri hudbe. Mária Zbaviteľová

Published inUncategorized