Skip to content

Rodičovské združenie

ZŠ Kvačany 18.1.2011 Mária Zbaviteľová

     Prítomných žiakov , rodičov i hostí privítala triedna učiteľka M. Zbaviteľová , ktorá oboznámila prítomných s programom stretnutia:

 • privítanie
 • predstavenie žiakov
 • hudobný program
 • informácie o SZUŠ RKK
 • diskusia
 • záver

 

Vyučujúca predstavila účinkujúcich žiakov od najmladších, ktorí navštevujú PŠ1, PŠ 2, potom žiakov druhého a tretieho ročníka.

Nasledovala hudobná časť, v ktorej zazneli skladby v podaní všetkých žiakov z pobočky Kvačany.

Po odznení posledných  tónov , učiteľka prítomných informovala o štúdiu na SZUŠ RKK , koľko žiakov navštevuje školu v jednotlivých odboroch, aké sú úspechy študentov v súťažiach  / hlavne žiaci VO / , aká je vízia školy. Pripomenula aj , že je potrebné ,aby si žiaci vštepili určité pravidlá , ako napr:

 • systematicky sa pripravovať  na vyučovanie
 • prejaviť záujem o štúdium
 • prichádzať pravidelne -nevymeškávať
 • ospravedlniť neúčasť na vyučovaní
 • rodičov vyzvala ku kontrole cez ŽK, alebo osobnej návšteve, rodičia na vyučovaní.

Prítomní rodičia diskutovali hlavne o domácej príprave žiakov. Zaujali ich aj samotné výkony, ktoré zhodnotili a navrhli častejšie spoločné stretnutia.

Triedna učiteľka poďakovala prítomným za účasť , žiakom za vystúpenie a uistila rodičov, že sa v druhom polroku stretnú na podobnej triednej besiedke .

 

Program triednej besiedky dňa 18.1.2011 v Kvačanoch

triedna učiteľka Mária Zbaviteľová

 1. Kohútik jarabý…                             Leila Gonšsnicová  PŠ 1
 2. Pôjdeme my….                               Filip Štefka              PŠ 1
 3. Kúpil si pes ….                               Roman Švárny        PŠ 1
 4. A. Sarauer : Pieseň, Rozhovor,  štvorručne    Tereza Rypáková    PŠ 2
 5. Z. Fibich: Vesele do školy , štvorručne            Juraj Čajka 2. roč.
 6. H. Hopp: Potôčik v lese , štvorručne               Michal Granát 2. roč.
 7. H. Hopp: Veselé prázdniny , štvorručne          Simona Háhová 3. roč.
 8. F. Emonts: Boogie-woogie                               Barbora Švárna 3. roč.

 

Published inUncategorized