Skip to content

Vítanie sv. Mikuláša

Jezuitský kostol 5. december 2012 M.Zbaviteľová

Slávnosť sv. Mikuláša 2012

V predvianočnom čase sa každoročne stretávajú žiaci a študenti z mestských základných s stredných škôl na spoločnom podujatí, ktoré pripravuje Ružomberský katolícky kruh v Jezuitskom kostole. Pripomínajú si osobnosť sv. Mikuláša , ktorý svojou štedrosťou zostáva po stáročia v pamäti detí. Tak tomu bolo aj dňa 5.12.2012.

Všetkých prítomných žiakov , pedagógov a hostí privítal predseda Ružomberského katolíckeho kruhu JUDr. M.Paučula a pripomenul , že je to už 18 krát čo občianske združenie RKK organizuje takéto podujatie.Po úvodných slovách odovzdal slovo moderátorke a tá uviedla hudobné pásmo žiakov i učiteľov Súkromnej základnej škole Rkk, v ktorom odzneli známe vianočné melódie či koledy.

Naskedoval očakávaný príchod Mikuláša, ktorého stvárnil Mgr. Róbert Slotka – kaplán z UPC Katolíckej univerzity. Jeho slová smerovali k deťom, zaujímal sa o to , či poznajú osobnosť sv. Mikuláša biskupa, kedy a kde žil,čím sa preslávil.Deti spontánne odpovedali a spokojná Mikuláš spolu so svojimi anjelmi ich obdaril balíčkami .

V závere sa chrámom niesla melódia ,, Tichej noci..“, ktorú si spolu s klávesami všetci prítomní zaspievali a rozžiarené oči detí umocnili blížiacu sa atmosféru Vianoc.

Hudobný program.

  1. Vianoce, vianoce …… Adela Liptáková 1.roč. zobc.fl. uč. Michal Kentoš klávesy
  2. Pásli ovce valasi … Aneta Gejdošová 2. roč. gitara
  3. Greensleeves … Martina Cisárová 5. roč. priečne fl.
  4. Nesiem vám noviny ….. Mária Budiaková 4. roč. zobcová fl. Veselé vianočné hody… Eva Škvareková 3. roč. zobcová fl. Tichá noc ….. Sára Kenderová 4. roč. zobcová fl.
  5. Jak si krásne …… Ján Knapčík 3. roč. klávesy
  6. Jsi múj pán ….. Jozef Klopačka 5. roč. zobcová fl. uč. A. Greksák gitara
  7. Tichá noc ….. Michal Kentoš klávesy

Published inUncategorized