Skip to content

Koncert ku dňu Matiek ZŠ a MŠ Part.Ľupča

KD Partizánska Ľupča 11.5.2014 o 15:00

Mgr. Zuzana Kmeťová, Mgr. Barbora Janičková

Do kultúrneho programu sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov od Materskej školy až po 9. roč. V programe účinkovali aj žiaci ZŠ, ktorí sú aj žiakmi LDO SZUŠ RKK – Alžbeta Kráľová, Stanislava Mojšová a Eliška Adamčiaková. Hrou na klavíri sa predstavili Benjamín Kráľ a Lenka Fričová z triedy p. riad. Zbaviteľová a hrou na flaute Chiara Moravová a Vanessa Švidroňová – žiačky z triedy p. učiteľky E. Cibulkovej.

Na záver vystúpil žiak LDO 3. roč. Henrich Peterec so svojim sólom Chlapec z (n) Národného.

Hodnotný kultúrny program ocenili diváci potleskom.

Published inUncategorized