Skip to content

Vítanie sv. Mikuláša

Jezuitský kostol 6. decembra 2017 B. Janíčková, K. Hrómádková, M. Obdržálek.

December – mesiac , kedy celý kresťanský svet oslavuje príchod Spasiteľa a najkrajších sviatkov v roku.

Aj pre našich žiakov a učiteľov je toto obdobie výnimočné. Sviatočnú atmosféru umcňuje vianočná výzdoba známych kolied, ktoré žiaci pripravujú pre spoločné stretnutie sv. Mikuláša so žiakmi mestských základných škôl v Jezuitskom chráme.

Tak tomu bolo aj 6. decembra 2017. Pozvaní hostia z družobnej školy z Krempách a ostatné deti zaplnili priestory chrámu už dvadsiaty prvý krát.

Úvodným slovom sa prihovorili páter František koval, privítal všetkých prítomných ako aj hostí z Poľska. Pripomenul dobročinnosť biskupa Mikuláša jeho štedrosť , ale aj tradície spojené s jeho osobnosťou. Spoločne zaznela modlitba Otčenáš.

Program pokračoval príbehom o živote tohto svätca v podaní žiakov Literárno – dramatického odboru, koledami flautového dua a gitarového súboru. Svojimi vinšmi a koledami v rodnom i slovenskom jazyku prispeli aj deti z družobnej školy.

V závere nechýbala slávna Tichá noc a všetci prítomní spievali za hudobného sprievodu huslí a trúbky. Nastala chvíľa príchodu Mikuláša s anjelmi , ktorého už tradične stvárnil otec Róbert Slotka. Prihovoril sa všetkým deťom a oni v očakávaní odpovedali na jeho otázky, ako pomáhajú rodičom , spolužiakom i blízkym, za čo ich pochválil a zaželal im požehnané Vianoce. Pozval ich ku košom plných balíčkov , ktoré pripravili členovia Ružomberského katolíckeho kruhu. Obdarované deti poďakovali a spoločne odchádzali so svojimi učiteľmi svojich škôl.

Published inUncategorized