Skip to content

Koncoročná školská výstava žiackych prác VO – výtvarná fotografia / VF /žiakov prvého a druhého ročníka. Téma portrét.

SZUŠ RKK 15. jún 2011

František Dejčík

     Žiačky Alžbeta Pavčová, viera Remková a Katarína Kenderová s vyučujúcim Františkom Dejčíkom vybrali, naformátovali a dali nazväčšovať farebné fotografie formátu 18 x 13 cm vo Fotoservise.

    Vybrané fotografie spoločne nainštalovali na výstavné plochy v SZUŠ RKK . Výstavné práce počas vernisáže jednotlivo hodnotené a využité ako referenčné žiacke práce s pripomienkami žiakov, ale najmä vyučujúceho, ktorý žiakom poďakoval za tvorivý prístup i za celkové zdokonaľovanie sa v ovládaní fotografickej techniky, zatiaľ len v skupine kompaktných fotoprístrojov.

    Vystavené fotografie tvoria 18 výtvarných prác.

    Alžbeta Pavčová        6 x portrét

    Viera Remková          6 x portrét

    Katarína Kenderová   6 x portrét

 Fotografie boli vystavené bez názvov. K označovaniu jednotlivých prác sa žiaci dostanú v budúcom ročníku , aby obrázok bol doplnený zmysluplným názvom.

Published inUncategorized