Skip to content

Výchovný koncert

ZŠ Dončova č.4 RK 15.6.2011

   Koncert otvorila riaditeľka SZUŠ RKK , ktorá priblížila poslucháčom svet hudby. Predstavila pedagógov i samotných účinkujúcich žiakov, odbory, ktoré sa na škole vyučujú, úspechy žiakov školy – ponúkla možnosť štúdia. Nasledoval hudobný program , v ktorom sa striedali melódie hrané na klavíri , gitare a zobcovej flaute.

   Muzicírovanie prepájala hovoreným slovom, v ktorom priblížila jednotlivé hudobné nástroje i skladateľov.

    Hudobný program bol pestrý, pozostával so sólových , štvorručných skladieb , žiaci predviedli pripravené skladby spamäti , na gitarách sprevádzali žiakov triedny učiteľ A. Kaprál.

   Účinkujúci žiaci sa pripravili na vystúpenie zodpovedne, dokázali sa popasovať s trémou, ich samotný prejav bol kultivovaný, čo ocenili aj diváci a odmenili ich potleskom.

    Cieľom podujatia bolo:

    • vyskúšať trpezlivosť žiakov 1. stupňa základnej školy pri posluchu tzv.“vážnej hudby“ cez pekné melódie a tým dať možnosť prihlásiť sa na štúdium do SZUŠ RKK.

 

  • Nadviazať spoluprácu medzi školami do ďalšieho školského roka.

 

Žiacky výchovný koncert pre ZŠ Dončova č.4 Ružomberok dňa 14.6.2011

1.Erik Šanoba                gitara 2. roč.  Štepán Rak: Pieseň o láske

2. Adela Liptáková         klavír PŠ ,E. Suchoň : Maličká som,,

                                                       F. Emonts: Žart dr. Fausta – štvorručne

3. Sára Kenderová         flauta 2. roč.   Melkovič: Vtáčik

4. Monika Hubová          klavír 2. roč. B. Bártok: Kruhový tanec , Hrajúce deti

5. Viliam Ažaltovič          gitara 2. roč. Štepán Rak: Hradný tanec

6. Alžbeta Kráľová          klavír 5 roč.  J. Benda : Sonatína a mol 1. časť

7. Veronika Kajanová     gitara 3 roč.   Michael Langer: Divoká jazda

8. Jozef  Kráľ                  klavír 5 roč.   L.W.Beethoven : Pre Elišku

9. Richard Brišák            gitara 2. roč. Rondino, Duo: Brazílska bosanova

10. Alžbeta Kráľová – Jozef Kráľ         P. Wedgwood : Boogie- woogie – štvorručne

Published inUncategorized