Skip to content

Kytica pre majstra Ľudovíta Fullu II

Galéria Ľ. Fullu 25.2.2015 Mgr. Barbora Janíčková, K. Hromádková, Dis.M. Palko, M. Zbaviteľová

Galéria Ľudovíta Fullu patrila v poslednú februárovú stredu učiteľom i žiakom našej školy . Tak ako vlani, aj tohto roku bol koncert venovaný výročiu narodenia nášho rodáka, významného maliara, grafika a ilustrátora Ľudovíta Fullu .

V úvode pozdravil prítomných návštevníkov , moderátor programu Jakub Janíček a odovzdal slovo predsedovi RKK JUDr.Milanovi Paučulovi.

Pestrí program , v ktorom sa predstavili sólisti i komorné zoskupenia žiakov hudobného a literárno -dramatického odboru umocnili vystavené práce výtvarníkov , ktoré lemovali priestory galérie.

Rozozvučané tóny gitarového súboru pod vedením triednych učiteliek Kláry Hromádkovej a Anny Murínovej nasadili vysokú interpretačnú úroveň.

Okrem vystúpení hudobníkov upútali poslucháčov bravúrne prednesené povesti najmaldších žiakov – recitátorov -účastníkov krajských recitačných súťaží:

Alexandry Saloňovej a Benjamína Kráľa.

Perličkou koncertu bolo predvedenie Arabského Cappricia svetoznámeho gitarového autora F. Tarregu v podaní absolventa 2. stupňa Mareka Chillu.

Keď moderátor ohlásil Henricha Peterca so scénkou,, Chlapec z Národného, nik z prítomných netušil , akých skvelých žiakov – recitátorov vychováva naša škola a ako žiak 4. ročníka literárno – dramatického odboru dokáže strhnúť publikum a navodiť živú atmosféru podujatia. čo prítomní diváci odmenili dlhotrvajúcim aplauzom .

Koncert bol veľkou inšpiráciou a povzbudením pre žiakov , rodičov a ostatných poslucháčov.

Gitarový súbor

Published inUncategorized