Skip to content

Polročná prehrávka

SZUŠ RKK 21.1.2015 PhDr.Ľudmila Červená PhD.

Januárové popoludnie patrilo žiakom mojej triedy s cieľom predstaviť svoje klavírne zručnosti širšiemu obecenstvu, ktoré pozostávalo z rodičov žiakov a priateľov rodín. Akcie sa osobne zúčastnila aj pani riaditeľka Mária Zbaviteľová.

Každý žiak predstavil svoju skladbu – uviedol autora a názov , čo bolo ďalším cieľom stretnutia. Vynikli najmä žiačky: Monika Havčová., Adelka Liptáková, Zuzanka Hrbčeková.

Na základe dramaturgie a výkonov , budú niektorí žiaci účinkovať na verejnom žiackom koncerte našej ZUŠ v Galérii Ľ, Fullu.

Výkony žiakov boli primerané svojmu snaženiu , žiaľ dvaja žiaci sa prehrávky nezúčastnili:

Ján Haluška -chorý, zlomené rameno

Marek Šimček – lyžiarsky výcvik povinný zo ZŠ

Published inUncategorized