Skip to content

Medzinárodný festival ,,Prednášam , teda som „

MsKS Kremnica 19.5. – 22.5.2016 Barbora Janíčková

Už po 10-ty raz organizovala ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici medzinárodný festival v umeleckom prednese poézie, prózy, v nútorného monológu a experimentu. Súťažili účastníci z piatich krajín: česká repiblika, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, a Slovensko v šiestich kategóriách: 3.-5.roč., 6.-7.roč.,8.-9.roč.,ZŠ ,študenti SŠ, študenti VŠ a dospelí. Našu SZUŠ reprezentovalo 10 súťažiacich v 5 kategóriách a ich vystúpenia boli medzinárodnou porotou ocenené nasledovne: Benjamín Kráľ- 1.kat.prednes poézie – Bronzové pásmo, vnútorný monológ Zlaté pásmo, Alžbeta Kráľová 3.kat.prednes poézie -Strieborné pásmo a špeciálne ocenenie za prednes P.O.Hviezdoslava. Ale výnimočnú pozornosť vyvolali aj vystúpenia experimentálne: Ben Kráľ Kozmonaut, Miška Zchejová – Hlava v Tramtárii, voice band Jarná pieseň, ale najmä Sen noci svätojánskej – dialóg Heleny a Hermie – preklad P.O.Hviezdoslav v podaní Betky Kráľovej a Betky Tholtovej.

Súťžná časť bola doplnená zábavným sprievodným programom v krásnej Kremnici a príjemnou spoločnousťou asi 150 ďalších mladých umelcov – recitátorov.

Už teraz sa tešíme sa ďalší ročník tohoto milého podujatia.

Hektický víkend divadelníkov zo SZUŠ RKK

V dňoch 19. až 22 mája sa uskutočnil v Kremnici už 10-ty ročník súťaže. ,, Prednášam, teda som“ , na ktorej sa zúčastnili aj žiaci literárno – dramatického odboru SZUŠ v Ružomberku. A nielen zúčastnili , ale v duchu starolatinského veni vidi vici, proniesli do Ružomberka peknú hŕstku ocenení. Vzhľadom na to, že zastúpenie nebolo až také početné , ale to nie je zmyslom tejto medzinárodnej prehliadky. Tohto roku sa na podujatí zúčastnili zástupcovia z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, a samozrejme domáci zo Slovenska. Súťažilo sa v kategóriách prednes poézie, prózy vnútorného monológu a nesúťažne bola aj prehliadka divadelných experimentov. Súťažilo sa, ale aj tak bonmotom prehliadky bola skôr nadnárodná družnosť a vzájonmé inšpirovanie sa v súťažnenenevraživom prostredí. Kto pozná aj Kremnicu a jej genius loci, pochopí, že takéto, podujatie vie zanechať v mladých adeptoch dramatických umení zážitok na celý život. Ružomberskí divadelníci si to ale ešte aj torchu znásobili. Podujatie začalo vo štvrtok 19. mája. Dve tretiny žiakov sa presunuli do Kremnice už ráno.Tá posledná čakala na cestu do piatku. Vtedy sa totiž konal aj festival zábavného divadla ,, Divadelná jar Jána Roháča “ v Nitrianskom Pravne, kde vystupovali aj žiačky SZUŠ RKK s vynikajúcim politickým kabaretom ,, Raketový vzostu Anči Zbíjačky “ Časť Kremnická sa spojila s Ružomberskou , aby v Pravne dali sily dokopy a odohrali kabaret , ktorý už tradične zanechal skvelý dojem. A aj ponuku na ďalšie reprízy. Potom sa pokračovalo späť do KREMNICE. 3. a 2. miesto v kategóriách prednesu , dve absolútne prvé miesta v kategóriíi vnútorného monológu a nezabudnuteľný zážitok pri Shakespearovi , hranom s dvoma vysávačmi . Ale aj neskutočne príjemný pocit , keď človeka zastavujú aj neznámi ľudia a vyjadrujú pocit uznania . Keď človek cíti , že už meno našej školy rezonuje a vie sa, že toto zoskupenie vie urobiť veci, čo stoja za to. A keďže žiaci z našej SZUŠ pochádzajú doslova z celého Liptova, hektiku zarámcovala logistika dopravy. Jedni sa presúvali do Partizánskej Ľupče, po druhých prišiel otec z Komjatnej . Ďalší si radšej urobili rodinný výlet do Kremnice a iní i prevzali ratolesti na ďalší rozvoz po Liptove niekde po ceste. Ani Zdeněk Svěrák, čo scenárista filmu ,, Kulový blesk“ , by nevedel vymyslieť zložitejšiu zápletku. A do toho všetkého svietilo slnko . Bola nedeľa , zem voňala aj v meste. Jar dýchala skoro letom . A navodila taký zvláštny pocit, ktorý v emočnom navodí ten nezabudnuteľný pocit neopakovateľna. Niečo, čo aj v dnešnej dobe internetu , počítačov a elektronickej komunikácie človeka presvedčí, že stojí za to pre mladých ešte niečo aj z tejto , ,, nostalgickej klasiky “ urobiť.


Published inUncategorized