Skip to content

Školský koncert Krempachy 4.2.2016

Pripravovaný koncert žiakov našej školy sa uskutočnil v priestoroch Kultúrneho domu v poľskej obci Krempachy.

Samotnému vystúpeniu predchádzalo milé privítanie v základnej škle s vyučovacím jazykom slovenským, prehliadkou učební a návštevou Múzea Josefa Tyschnera – goralského kňaza , filozofa – v blízkej obci Lopušná.

Program koncertu pozostával zo známych melodií v podaní mladých hudobníkov v hre na flaute , gitare a klavíri, ako i z divadelných miniatúr v interpretácii žiakov literárno – dramatického odboru.

V závere odzneli dve baladické goralské piesne v podaní speváčky Agáty Kováčikovej za profesionálneho sprievodu Ľudovej hudby Karola Hromádku.

K Záverečnm tónom piesne Tancuj tancuj…, sa pripojilo aj prítomné publikum a spoločne všetci ukončili prvé naše stretnutir s novými priateľmi z Krempách.

  1. LDO – prednes Benjamín Kráľ : Janošík a panské pivo
  2. Hudobný vstup
  3. Chlapci sa klaňajú – moderátor: František Kreutz: Jánošík a panské pivo v podaní Benjamína Kráľa , žiaka 3. ročníka LDO a Timotej Božek..
  4. Moderátor: Vážené dámy , páni, milé deti, vážený hostia. Dovoľte mi , aby som Vás čo najsrdečnejšie privítala na našom dnešnom koncerte u Vás, ktorým si chceme uctiť Vašich drahých starých rodičov, ale aj Vás našich nových priateľov. Na úvod by som odovzdala slovo p. Márii Zbaviteľovej , riaditeľke SZUŠ RKK z Ružomberka a….
  5. Úvodné slovo Marika a
  6. Moderátor: Po úvodných vystúpeniach pristúpime k slovnej klasike : dokonca v 2 . prípade klasike toť spoza hory, dokonca hory Babej. Ale ešte predtým zaznejú verše básnika z Liptovského Mikuláša, Janka Kráľa 3.-5.roč LDO Vám priblížia obľúbenú Jarnú pieseň. Báseň vznikla v revolučných rokoch 1848/49. My sme ju zdramatizovali formou tzv. voice bandu, čo je akési rytmické stvárnenie poetického textu. Tak teda Janko Kráľ a Jarná pieseň. A po nej opäť hudobné číslo: Ben???
  7. Moderátor: Teraz sľubená klasika spoza hory. Najznámejšieho slovenského básnika, rodáka zo susednej Oravy – P.O.H. Vám asi predstavovať nemusím. Ako advokát pôsobil v neďalekom Námestove a v malej hájovni pod Babou horou vzniklo jedno z jeho najznámejších diel – Hájniková žena, Príbeh hrdej Hnaky a namysleného pána Artuša nám priblížia žiaci LDO – síce s použitím klasického textu, ale predsa len očami súčasnej mládeže. Možno jemná paródia, ktorá však zachováva úctu najväčšiemu slovenskému básnikovi.
  8. Moderátor: Sofia Magdaléna Hrčková, žiačka….

A teraz nasleduje absurdná dráma pre tých , čo nevedia čo absurdná dráme je, zjednodušene – herci hrajú o niečom inom , ako hovoria a používajú k tomu niekedy zvláštny divadelný jazyk. Musíme sa pochváliť, že kým sme nevyrukovali s naším MOBILOM – tak sa volá naša ďalšia miniatúra , nikto si nevedel predstaviť také niečo urobiť v detskom divadle . Tak posuďte sami : miniatúra Mobil o konfliktoch v jednej rodine s jedným operátorom a možno tak celkovo medzi ľuďmi.

9. Začali sme na ľudovú nôtu Jánošíkovým pivom a ľudovou nôtou , ako správni divadelníci uzavrieme aj náš kultúrny oblúk.

Published inUncategorized