Skip to content

Oznam pre rodičov a žiakov.

Vážený rodičia a žiaci.

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie nebude prebiehať vyučovanie v priestoroch našej školy, od 21.10.2020, ale po dohode s triednym učiteľom len dištančnou formou. Dištančné vyučovanie bude trvať do pondelka 2.11.2020, kedy oznámime ďalšie podrobnosti.

Nastúpiť do školy môžu žiaci bez príznakov ochorenia s vyplneným čestným prehlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Želajme si veľa zdravia a prosím , sledujte nové informácie.

      V Ružomberku 21.10.2020                                                                             Mária Zbaviteľová RŠ

Published inUncategorized