Skip to content

Vianočná školská besiedka

Penzión Andrej , A. Bernoláka 40 RK, 19.12.2014 o 14:30

Na spríjemnenie predvianočného popoludnia sa dňa 19.12.2014 v piatok o 14:30 uskutočnila posledná besiedka žiakov hry na flaute v kalendárnom roku 2014. Za prítomnosti rodičov , súrodencov a hostí, ktorí prišli podporiť mladých šikovných flautistov a gitaristov sa vytvorila príjemná vianočná atmosféra podporená útulným prostredím v koncertnej miestnosti.

Žiaci prezentovali vianočný program , ktorý nacvičili na hodinách flauty , gitary, či komornej hry. V programe obsahujúcim 11 hudobných vstupov odzneli rôzne slovenské ale aj zahraničné tradičné koledy. Spestrením programu boli komorné vystúpenia gitarového súboru a tria sopránovej , altovej a tenorovej zobcovej flauty a určite aj záverečné číslo koncertu , počas ktorého odznela trohlasná úprava koledy Nesiem vám noviny a Rolničky v podaní všetkých 6 účinkujúcich flautistov.

Klavírny sprievod zabezpečil p. učiteľ Jozef Štrbka. Vystúpili žiaci od druhého ročníka až po šiesty ročník prvého stupňa. Žiaci odviedli pekné výkony, ktorými určite všetkým prítomným navodili vianočnú náladu.

Published inUncategorized