Skip to content

Projekt : ,, Zahraj sa čo vieš , alebo čo sa ti páči „

SZUŠ RKK, 10.12.2012 o16:00

V priestoroch SZUŠ RKK sa uskutočnila 10.12.2012 triedna vianočná besiedka žiakov HO z klavírnej triedy p. riaditeľky M. Zbaviteľovej , p. uč. D. Machynkovej a p. uč. M. Kentoša.

Predstavilo sa 12 žiakov v hre na klavíri. Na úvod p. riaditeľka M. Zbaviteľová privítala prítomných a oboznámila ich s prácou a zameraním SZUŠ RKK. Zároveň sa rozlúčila s p. uč. Kentošom a poďakovala mu za jeho prínos a spoluprácu.

Hudobný program pozostával z ľudových piesní , vianočných melódií ako aj skladieb klasickej hudby.

1 .Dnešný deň sa radujme Šimon Kirňák PŠ

2. Veselo pri klavíri Paulína Šugárová PŠ, Damián Karniš PŠ

3. Vstávajte, pastieri Klaudia Huntošová 1. ročník

4. Melódia Benjamín Kráľ PŠ

5. Šťastie , zdravie Karolína Ševčíková 1. ročník

6. Jedna druhej riekla Matej Bočkorík PŠ

7. Do hory, do lesa Dominika Gerártová 1. ročník

8. A.L. Webber: Memory Rebeka Jančiová 4. ročník

9. Povedzte nám , pastuškovia Marek Šimček 1. ročník

10. J.B. Duvernoy : Etuda Zuzana Hrbčeková 4. ročník

11. F. Chopin : Mazurka a- mol Alžbeta Kráľová 7. ročník

Na záver odzneli ďakovné a zároveň rozlúčkové slová p. uč. M. Kentoša, p. uč. D. Machynkovej a p. riaditeľky M. Zbaviteľovej , ktorá pripravila pre deti sladkú odmenu v podobe chutných medovníkov , čo pripomenulo a umocnilo atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Published inUncategorized