Skip to content

Vianočný koncert

Kultúrny dom Stankovany 11.12.2012 o 16:00

Dňa 11.12.2012 sa na pobočke ZUŠ RKK v Stankovanoch uskutočnil vianočný koncert. Vystúpili žiaci lit. – dram. odboru pod vedením p. uč. Brukovej a hud. odboru z klavírnej triedy p. uč. Semanovej a z gitarovej a akordeonovej triedy p. uč. Ilečka .

Úvod koncertu patril žiakom LDO s pásmom ,, A na zemi pokoj, ľudom dobrej vôle“. Následne boli čísla programu pod vedením hudobného odboru. Striedali sa klaviristi a gitaristi v hre kolied a krátkych skladieb . Koncert uzavrel akordeonista Filip Malcho, ktorý svojou hrou kolied rozospieval celé publikum.

Na pohodovej atmosfére rozhodne tiež prispel fakt, že sa koncert konal v novom Kultúrnom dome. Žiaci, ich rodičia a tiež obyvatelia Stankovian sa už teraz tešia na ďalšie koncerty.

Published inUncategorized