Skip to content

Vystúpenie žiakov hudobného odboru SZUŠ Ružomberského katolíckeho kruhu

28.10.2011 Mária Zbaviteľová

Účasť žiakov a učiteľov školy na detskej omši inicioval p. farár Mgr. M. Labaš z farnosti v Stankovanoch, ktorý má spolu s predstaviteľmi obce veľký záujem o spoluprácu so SZUŠ Ružomberského katolíckeho kruhu.

Počas celej omše zneli vlastné melódie mládežníckeho vokálneho telesa z Lipt.Lužnej , ktorý viedla a na keyboarde sprevádzala V. Targošová, žiačka klavírnej triedy E. Gubášovej .

V závere omše sa chrámom niesla hudba J.S.Bacha, ktorú interpretovali učiteľkyškoly: K.Fagová na priečnej flaute a E. Gubášová na organe.

Podujatie malo u verejnosti veľký ohlas a bolo zadokumentované ďaľším odberným pedagógom F. Dejčíkom , ktorý vyučuje v škole.


Published inUncategorized