Skip to content

Triedna vianočná besiedka

ZŠ Kvačany 16.12.2015 M. Zbaviteľová

V Základnej škole Kvačany sídli alokované pracovisko našej SZUŠ , kde sa vyučuje hra na klavíri . V tomto školskom roku študuje 8 žiakov v prípravnom štúdiu a 10 žiakov v ročníkoch.

Každoročne v decembri žiaci pripravia pre rodičov a hostí vystúpenie so známymi vianočnými melódiami i koledami. Sviatočne vyobliekaní žiaci a vianočne vyzdobnená trieda privítali dňa 16. decembra svojich rodičov, súrodencov, starých rodičov, aby navodili príjemnú atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Úvodom zazneli skladby v podaní najmladších žiakov PŠ , ktorých melódie ľudových piesní sprevádzali triedna učiteľka M. Zbaviteľová.

Každý žiak zahral 2 skladby , z čoho jedna bola vianočná. program postupne gradoval s pribúdajúcimi ročníkmi, striedali sa sólové i štvorurčné skladby.

Výkony všetkých zúčastnených odmenilo becenstvo vrelým potleskom. Po odznení poslednej melódie rodičia živo diskutovali o výkonoch i štúdiu na našej škole, ba niektorí uvítali návštevu koncertov v meste. S prianím príjemného prežitia sviatkov sa ukončilo milé stretnutie žiakov , rodičov i triednej učiteľky.


Published inUncategorized