Skip to content

Triedna besiedka ,, Hra na klavíri „

SZUŠ RKK 25. november 2010

Triedna besiedka sa konala v priestoroch SZUŠ RKK ( A. Bernoláka 16) od 16,00 hodiny. Besiedky sa zúčastnili šiesti žiaci triedy ( hudobný odbor, klavír) štyria z 2 ročníka , jeden žiak z 1. ročníka a jedena žiačka z PŠ.

Rodičia , súrodenci  a príbuzní žiakov sa zišli v peknom počte , preukázajúc záujem o vedomosti detí v hre na klavíri a činnosť SZUŠ a ako hosť bola prítomná aj riaditeľka škola M. Zbaviteľová.

Cieľom triednej besiedky bolo umožniť žiakom ukázať pred verejnosťou výsledky ich vytrvalej práce, zdokonaliť sa vo zvládnutí vystúpenia, koncentrácia a práca a pamäťou pri vystupovaní.

Program besiedky:

  1. príhovor triedneho učiteľa
  2. vystúpenie žiakov
  3. diskusia s rodičmi
  4. záver besiedky                                                                                                                                                                                                                                                               Prvú triednu besiedku v tomto školskom roku otvorilo privítanie hostí , rodičov, súrodencov a priateľov hudby. Nasledovalo predstavenie účinkujúcich a samotné vystúpenie žiakov. Po hudobnom programe triedny učiteľ krátko predstavil SZUŠ RKK, hovoril o vzniku hudobného odboru na tejto škole . Rodičia mali príležitosť na diskusiu , otázky. Triedny učiteľ povzbudil rodičov, aby podporili deti v každodennom a vytrvalom cvičení.                                                                                                                                            Táto triedna besiedka , ktorá netrvala dlhšie ako štyridsať minút , nám darovala pekný hudobný zážitok . Rodičia aj deti i triedny učiteľ odchádzali z tohto pekného hudobného popoludnia spokojní a nadšení z krásy hudby, ktorá obohacuje vnútro človeka.Po triednej besiedke triedny učiteľ spolu s pani riaditeľkou školy, hodnotili žiakov z hľadiska zvládnutia vystúpenia aj celkovo úroveň ich hry. Riaditeľka poslúžila začínajúcemu triednemu učiteľovi dobrými radami do budúcna , aký prístup by sa žiadal u každého jednotlivca , akým spôsobom by sa dalo viesť žiakov k ešte lepšiemu výkonu.                                                                                                                                                                                                                                      Zoltán Benko

Triedna besiedka  – 25. novembra 2010

  1. Ľudová pieseň: Janko , Ferko, Lacko, Paľko, poďte sem – Rebeka Jančiová, 2. roč.

2. Dve štvorručky –  Natália Taračová , 2. roč.

3. Jednoducho Manuel – Ján Knapčík, 1. roč.

4. Ľudová pieseň: Doliny, doliny – Ján Knapčík

5. Kabalevskij: Scherzo, Uspávanka , Adrián Šanoba , 2. roč.

6. Tri štvorručky – Rebeka Jančiová

7. Aloiz Sarauer: Dve skladbičky z klavírnej školy , Natália Taračová

8. Aloiz Sarauer: Tanček – Natália Taračová

9. Johannes Brahms: Lulluby , Adrián Šanoba

10. Aloiz Sarauer: Ujo Vávra, Monika Hubová , 2. roč.

11. Béla Bartók: Hrajúce deti – Monika Hubová

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok!

 

 

Published inUncategorized