Skip to content

Vítanie Mikuláša

JEZUITSKÝ KOSTOL 6.12.2010

Klára Hromádková

        Stalo sa už tradíciou , že Ružomberský katolícky kruh v deň sv. Mikuláša rozdáva darčeky pre vybratých žiakov / zo sociálne slabších rodín /všetkých základných a stredných škôl v meste.

 

      Program podujatia nadobudol príjemnú predvianočnú atmosféru, predvedením známych vianočných melódií či kolied, v podaní žiakov a učiteľov SZUŠ RKK.

Program besiedky

  1. Príhovor predsedu RKK, JUDr. Milana Paučulu
  2. Vystúpenie žiakov hudobného odboru
  3. Pozdrav a príhovor Mikuláša
  4. Rozdávanie balíčkov
  5. Záver

 

Všetkých prítomných žiakov , učiteľov a ostatných hostí , privítal predseda Ružomberského katolíckeho kruhu JUDr. Milan Paučula. Pripomenul, že toto stretnutie sa koná 17 krát a v posledných rokoch prispievajú k príjemnej predvianočnej atmosfére aj žiaci hudobného odboru SZUŠ RKK / viď príloha /.

Po úvodných slovách , zazneli známe koledy i vianočné melódie v podaní žiakov a učiteľov školy, ktorých odmenilo mnohopočetné publikum veľkým potleskom.Záverečnú koledu  ,, Tichá noc “ si spoločne s hudobníkmi zaspievali aj všetci prítomní a na scénu sa dostavil očakávaný Mikuláš.

Jeho pozdrav a samotný príhovor k deťom bol veľmi pútavý , pripomenul im osobnosť biskupa Mikuláša, ktorý v minulosti obdarúval deti, čo sa postupne začalo tradovať.

V závere tohto podujatia obdarili členovia katolíckeho kruhu prítomné deti balíčkami so sladkosťami . Celý program bol zaznamenaný fotografom.

 

Program žiakov hudobného odboru:

  1. Báseň: Mikuláš, Mikuláš..       A. Kráľová

2. Vianoce prichádzajú …           J. Kráľ – klavír

3. Nesiem Vám noviny                K. Hatalová – gitara

Do hory, do lesa                       M. Burica – gitara

4. Vstávajte pastieri…                   S. Kenderová – zobc. flauta

Aký je to svit….                          K. Fagová – prieč. flauta

Pastieri, pastieri….

5. Veselé vianočné hody               A. Kráľová – klavír -štvorručne

J. Kráľ

6. Poďme bratia …                         M. Bajtala – zubc. flauta

Radujme sa…                            J.Klopačka – zubc. flauta

gitarový súbor

7. Ave Mária                                   K. Fagová – prieč. flauta

E. Gubášová – klavír

8. Tichá noc                                   gitarový súbor a všetci účinkujúci

Published inUncategorized