Skip to content

Vítanie sv. Mikuláša

Jezuitský kostol 5.12.2014 o 13:30 Mgr. Barbora Janíčková, M. Zbaviteľová

Predvianočné obdobie Ružomberský katolícky kruh už 19 rokov otvára slávnostným vítaním sv. Mikuláša v Jezuitskom kostole v Ružomberku pre žiakov základných škôl a hostí z mesta .

Tak tomu bolo aj 5. decembra 2014.

V programe vystúpili žiaci a učitelia SZUŠ RKK. Verše o Mikulášovi sa striedali so známymi vianočnými melódiami, ktoré zahrali žiaci HO na zobcových i priečnych flautách , gitare a organe.

V závere programu odznela spoločne Tichá noc, ktorú začali spievať žiaci , no pridali sa aj ostatní prítomní a tým umocnili očakávaný príchod Mikuláša.

Ako odmenu za správne odpovede na jeho otázky deti dostali sladké balíčky.Všetci sa rozišli v dobrej nálade.

Program na sv. Mikuláša 2014

  1. Organ – pr. flauta E. Cibulková , J. Štrbka: Koleda
  2. Mikuláško, Mikuláš – recit.
  3. Duo – gitara, flauta R. Tureková, R. Štrbová: Do mesta, Tichá noc..
  4. Recit.
  5. Flautové trio – A. Bočkorík, S. Kenderová, E. Škvareková : Pásli ovce, Adeste, Vstávajte..
  6. Recit.
  7. Organ, pr. flauta E. Cibulková, J. Štrbka: Tichá noc…

Published inUncategorized