Skip to content

Triedna vianočná besiedka

ZŠ Kvačany 12.12.2012 M. Zbaviteľová

V priestoroch základnej školy v Kvačanoch sa vyučuje piety školský rok hudobný odbor nástroj klavír SZUŠ RKK a triedu navštevuje jedenásť žiakov individuálneho vyučovania a dvanásť žiakov hudobno- pohybovej výchovy. Žiaci individuálneho vyučovania sa prezentovali na vianočnej besiedka za prítomnosti rodičov, starých rodičov a riaditeľky školy Mgr. M. Rypákovej. Táto klavírna trieda pozostáva z:

5 žiakov prípravného štúdia

1 žiačky 1. ročníka

3. žiakov 2. ročníka

2. žiakov 4. ročníka

Preto aj program besiedky bol zostavený tak , aby sa striedali sólové i štvorručné skladby s vianočnými koledami od najmladších žiakov po najstarších.

Žiaci prípravného štúdia predviedli na klavíri obojručne ľudové piesne napr: Pôjdeme my… prší, prší…, Medveďku…, Jedna druhej riekla… a E. Pačesová si zvolila priečnu flautu, v podaní ktorej zazneli dve ľudové piesne so sprievodom klavíre.

Hoci žiačka L. Cabanová z 1. ročníka študuje len od septembra, zahrala spoľahlivo dve skladby : koledu Do hory, do lesa.. a štvorručne Žart dr. Fausta. nasledovalo vystúpenie žiakov 2. ročníka T. Kojša a T. Rypákovej , ktorých štvorručné skladby prítomných rodičov zaujali a tí ich odmenili vrelým potleskom.

Záver besiedky patril štvrtákom J. Čajkovi, v podaní ktorého zaznela,,Broodway melódia“ a M. Granát ukončil hudobný program známou skladbou: Vánoce, vánoce..

Rodičia nadšene diskutovali o výkonoch ich ratolestí, prejavili záujem o ďalšie podobné stretnutia a odchádzali s príjemnými pocitmi z vystúpenia svojich detí.

Neprítomná žiačka M. Slotková / zlomená ruka /.

Published inUncategorized