Skip to content

Triedna vianočná besiedka

ZŠ Černová 18.12.2012 D. Machynková

V hudobnej triede ZŠ Černová sa 18.12.2012 konala vianočná triedna besiedka žiakov HO z klavírnej triedy p. uč. D. Machynkovej.

Predstavili sa dve žiačky v hre na klavíri. Na úvod zahrala vianočnú koledu Šťastie, zdravie Nina Zvadová, žiačka 2. ročníka . Potom zaznela Etuda A. Grečaninova a koleda Zavítaj , Jezu v podaní Barbory Keprtovej , žiačky 5. ročníka.

Besiedku ukončili tóny hudobného skladateľa F. Emontsa v skladbe Žartík Dr. Fausta na čiernych klávesách v podaní žiačky Niny Zvadovej a p. uč. D. Machynkovej.

Besiedky sa nezúčastnili Natália Nováková pre kultúrno – spoločenské povinnosti, Dana Smutniaková a Denisa Smutniaková z rodinných dôvodov, Petra Keprtová odvolala účasť pre chorobu.

Published inUncategorized