Skip to content

Vianočná besiedka

Björnsonov dom RK, 21.12.2012 o 16:00

Na spríjemnenie adventného popoludnia sa dňa 21.12.2012 v piatok o 16:00 uskutočnila vianočná besiedka , v ktorej vystúpili žiaci hudobného odboru z klavírnej triedy Z. Benka, flautovej triedy K. Fagovej a gitarovej triedy A. Greksáka za prítomnosti rodičov, súrodencov a hostí.

Žiaci prezentovali prednesy , ktoré stihli nacvičiť v priebehu školského roka. Vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky boli mnohé vystúpenia s vianočnou tematikou. Odzneli rôzne slovenské aj zahraničné koledy. V programe obsahujúcom 22 vystúpení sa striedali kvôli zaujímavosti priebehu sklady hrané na klavíri , gitare, flaute, a odznela aj štvorručná klavírna skladba , či trio zobcových fláut. Klavírny sprievod zabezpečil pedagóg Zoltán Benko . Vystúpili žiaci od prípravného ročníka až po 1. ročník druhej časti štúdia. Žiaci odviedli pekné výkony, ktoré navodili pre poslucháčov príjemnú vianočnú atmosféru.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.