Skip to content

Vianočná besiedka

Björnsonov dom RK, 21.12.2012 o 16:00

Na spríjemnenie adventného popoludnia sa dňa 21.12.2012 v piatok o 16:00 uskutočnila vianočná besiedka , v ktorej vystúpili žiaci hudobného odboru z klavírnej triedy Z. Benka, flautovej triedy K. Fagovej a gitarovej triedy A. Greksáka za prítomnosti rodičov, súrodencov a hostí.

Žiaci prezentovali prednesy , ktoré stihli nacvičiť v priebehu školského roka. Vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky boli mnohé vystúpenia s vianočnou tematikou. Odzneli rôzne slovenské aj zahraničné koledy. V programe obsahujúcom 22 vystúpení sa striedali kvôli zaujímavosti priebehu sklady hrané na klavíri , gitare, flaute, a odznela aj štvorručná klavírna skladba , či trio zobcových fláut. Klavírny sprievod zabezpečil pedagóg Zoltán Benko . Vystúpili žiaci od prípravného ročníka až po 1. ročník druhej časti štúdia. Žiaci odviedli pekné výkony, ktoré navodili pre poslucháčov príjemnú vianočnú atmosféru.

Published inUncategorized