Skip to content

Triedna vianočná besiedka

ZŠ Komjatná 11.december 2014 E. Cibulková, M. Zbaviteľová.

Decembrový čas v ZUŠ RKK už tradične patrí vianočným triednym besiedkam . Tak tomu bolo aj 11. decembra v ZŠ Komjatná , za prítomnosti rodičov, súrodencov a hostí, ktorí prišli podporiť mladých hudobníkov. Prítomná bola aj riaditeľka ZŠ Mgr. Babicová M.

Vianočne vyzdobená trieda a sviatočne vyobliekaní žiaci, vytvorili príjemnú atmosféru, prezentovali nacvičený program , ktorý gradoval s pribúdajúcimi ročníkmi. Predstavilo sa 15 žiakov / od prípravného až po štvrtý ročník / v sólovej i komornej hre, ktorých sprevádzali triedne učiteľky. Žiaci sa zodpovedne pripravili na vystúpenie a podali pekné výkony. Vynikali žiačky 3. roč. Barbora Blanová:, Diana Kubernátová a Vanesa Vajzerová 4 roč.

Početné obecenstvo ich odmenilo vrelým potleskom.

Published inUncategorized