Skip to content

Triedne prehrávky

A.Bernoláka č.16 21.12.2017 Milena Canigová

Takmer pravidelne v predvianočnom čase, stretávajú sa rodičia a žiaci na vianočných prehrávkach. Ich cieľom je priblížiť prítomným prácu žiakov za prvé mesiace školského roka , ako aj spríjemniť predvianočnú atmosféru známymi koledami.

Program prehrávok bol zostavený z dvoch častí . V prvej časti sa predstavili šiesti žiaci v sólových skladbách a v druhej časti zas zazneli štvorručné vianočné koledy.

Prítomné publikum si vypočulo úpravy známych vianočných melódií od rôznych autorov, medzi ktorými nechýbali skladby ružomberského rodáka Pavla Kršku. V závere vystúpenia popriala triedna učiteľka všetkým prítomným veselé a šťastné Vianoce, veľa zdravie do nového roka a žiakom veľa trpezlivosti v ďalšom štúdiu.

Triedne prehrávky dňa 21.12.2017

1.Zarka Švanterová 1. ročník E. Quaile: Školička o koníkovi č.15 a 18

2.Samulel Gejdoš 2. ročník J. Bastien: Tanec pavúka, J.A.Aaron: Korčule, Zlatá brána

3. Eliška Horváthová 4. ročník J.S.Bach Mermet 18, F.Burgmuller : Balada

4. Emily Gejdošová 4.ročník W.A. Mozart Chlieb s maslom F. Burgmuller : Arabeska J. Svížková : Radary

5. Pavlína Rakučáková 2 r. II. č. J. Svížková : Melodická

6. Monika Havčová 4.r. II časť J. Svížková : Španielska

7.P. Rakučáková, koleda Nesiem Vám noviny v úpr. M. Nováka

8. P. Rakučaková a M. Havčová, P. Krška, štvorručne upravená koleda Vstávajte pastieri č.4

9. E. Gejdošová , S. Gejdoš, P. Krška, koledy Pastieri pastieri č.5, a Sem Pastieri č.9

10. E. Horváthová a M. Havčová , Karel Vacek štvorručne Vianočný motív

11. S. Gejdoš v úprave J Bcestien: Tichá noc / učiteľ , žiak /

Published inUncategorized