Skip to content

Vianočné besiedky Kvačany – Komjatná

12. a 14. december 2017 M. Zbaviteľová , A. Rábota.

Predvianočný čas je príležitosťou pre stretnutie žiakov so svojimi rodičmi na triednych besiedkach a predstaviť získané zručnosti v hre na nástroji.

Dňa 12. decembra 2017 v elokovanej triede Mgr. A. Rábotu a M. Zbaviteľovej v Základnej škole Kvačany sa zišli na vianočnej besiedke malí klaviristi , ich rodičia, starí rodičia i súrodenci. Program vystúpenia pozostával zo tnámych vianočných i klasických melódií v sólovej aj štvorručnej hre. V úvode sa predstavili 3 žiačky z prípravného ročníka s ľudovými piesňami a akordeónovým sprievodom triedneho uč. A. Rábotu:

Alexandra Galová, Kristína Fedáková, Lucia Lekešová,

V podaní žiačok I. ročníka: T. Krivušovej, R. Rojčekovej,

odzneli koledy a štvorručné melódie:

Ďalej nasledovali : K.Kaclíková 2. ročník, V. Granátová 3. ročník, T. Parížeková 3. ročník, J. Lacková 4. ročník , S. Urbanová 4. ročník

Žiačky vložili do prípravy skladieb všetky svoje sily či schopnosti a slávnostnú atmosféru umocnili aj ich sviatočný šat.

Prítomní rodičia odchádzali potešení z výkonov svojich detí milého stretnutia , ktoré ukončili tóny ,, Tichej noci “ v podaní triednych učiteľov na akordeóne a klavíri.

Published inUncategorized