Skip to content

Žiacky koncert

Galéria Ľ. Fullu 14.3.2013 M. Zbaviteľová, Mgr.D Machynková

Jedinečné priestory Galérie Ľudovíta Fullu sa dňa 14. marca 2013 otvorili aj pre žiakov hudobného odboru SZUŠ Ružomberského katolíckeho kruhu . Príjemnú atmosféru umocnili výkony žiakov v hre na zobcovej flaute , klavíri a gitare . Program bol zostavený z ľudových piesní, štvorručnej hry a gitarového dua.

Sympatické výkony podali žiaci:

Matej Bočkorík PŠ klavír v štvorručnej skladbe ,,Žart“

Romana Tureková 1. ročník flauta , ktorá predviedla uspávanku od I.Dunajevského

Richard Brišák 4. ročník gitara spoločne s tr.učiteľom A. Kaprálom zaujali prítomných divákov rytmicky náročnou skladbou C.Sussera ,,Blues“.

Natália Taračová 4.ročník klavír ukončila žiacky koncert pútavým výkonom v skladbe D. Kabalevského ,,Variácie na tému dobrú noc“.

Početné publikum ocenilo predvedené výkony potleskom a príjemná atmosféra sa stala východiskom pre podobné podujatia školy v budúcnosti.

Published inUncategorized