Skip to content

Vianočná besiedka

ZŠ Komjatná 3.12.2013 Mgr. D. Machynková , M. Zbaviteľová

V decembri žijeme v očakávaní najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. je to obdobie , kedy sa všade trblietajú ozdoby a znejú známe piesne i koledy , je to aj obdobie , kedy sa stretávame na triednych besiedkach s rodičmi , starými rodičmi, triednymi učiteľmi , aby sme sa spoločne započúvali do známych vianočných melódií, pookriali pri hudbe a ukončili rok 2013.

Takéto stretnutia slúžia i na zhodnotenie a porovnanie výkonov žiakov. Na besiedke vystúpia žiaci klavírnych tried:

Mgr. Dáši Machynkovej , Márie Zbaviteľovej

Besiedka je rozvrhnutá do 3 blokov

Najskôr vystúpia 4 žiačky prípravného štúdia s ľudovými piesňami . V druhom bloku vianočné pásmo kolied žiakov Mgr. Machynkovej . V závere predvedú žiačky z triedy M. Zbaviteľovej sólové i štvorručné skladby.

Program vianočnej besiedky dňa 3.12.2013 v Komjatnej


Gejdošová Emily

Drapáčová Rebeka

Saloňová Alexandra

Vajzerová Karin

Ondríková Martina

Blanová Barbora

Gejdošová Monika

Lacková Bianka

Ondrík Eduard

Plešková Lucia

Vajzerová Jesika

Vajzerová Lea

Tholtová Katarína

Moravová Kristína

Kubernátová Diana

Tholtová Alžbeta

Vajzerová Vanesa

Triedne učiteľky : Mgr. D. Machynková, M. Zbaviteľová

Published inUncategorized