Skip to content

Vianočná besiedka

SZUŠ RKK 13.12.2013 Mgr. D. Machynková ., Mária Zbaviteľová , Pavol Čorba

Na podujatí sa zúčastnili žiaci gitarovej a klavírnych tried. Bolo charakterizované vysokou účasťou , takže len tak tak stačili priestory školy , čo učiteľov i účinkujúcich potešilo. Poslucháči so záujmom sledovali vystúpenia , scenár bol postavený zaujímavo, vďaka striedaniu nástrojov a gradácii výkonov s rastúcim ročníkom . Každý zo žiakov hral prednesovú skladbu a pridal koledu so sprievodom učiteľa . Najmä technicky menej zdatní žiaci odviedli výkony lepšie , ako v období intenzívneho nácviku pred podujatím . Svedčí to o zodpovednosti a zlepšenej domácej príprave, za čo ich chválim. Tretiaci pamäťovo zvládli prednesenú látku, menej výrazná dynamika bola spôsobená najmä trémou, pocitom zodpovednosti, Dobré výkony boli podporené kvalitnou rozohrávkou.

Na záver sa pani riaditeľka poďakovala prítomným o záujem štúdia na SZUŠ Bernolákova a oboznámila ich s plánmi našej školy. Publikum odchádzalo veľmi spokojné. Vianočná besiedka určite prispela k skľudneniu v predvianočnom zhone a navodeniu sviatočnej atmosféry.

Published inUncategorized