Skip to content

Vítanie svätého Mikuláša

JEZUITSKÝ KOSTOL 6.12.2011 Mária Zbaviteľová

V predvianočnom čase už tradične deti očakávajú príchode sv. Mikuláša a tak tomu bolo aj 6.12.2011 v Jezuitskom kostole.

Členovia Ružomberského katolíckeho kruhu pripravili pre pozvané deti zo základných škôl, gymnázií a detského domova už po 17 krát stretnutie, kde si pripomenuli osobnosť biskupa Mikuláša, jeho život a dobročinnosť, podľa ktorej sa tento zvyk traduje.

Po úvodných slovách Ing. K. Tomlyho zazneli vianočné melódie i známe koledy v podaní žiakov a učiteľov hudobného odboru, Súkromnej základnej umeleckej školy – Ružomberského katolíckeho kruhu.

Sviatočnú atmosféru umocnila výzdoba chrámu, ktorú realizovali žiaci výtvarníci so svojou triednou učiteľkou.

Nasledoval očakávaný príchod sv. Mikuláša, ktorý sa deťom prihovoril a spolu s anjelmi im porozdával balíčky.

Táto milá slávnosť, spomienka a úcta na sv. Mikuláša , ako i obdarovanie prítomných detí vniesla do našich sŕdc radosť a ešte viac priblížila príchod Vianoc.

Slávnosť sv. Mikuláša 6.12.2011

  1. Kajanová Veronika Vianočná melódia gitara
  2. Budiaková Mária Do hory…. flauta E. Gubášová klavír
  3. Liptáková Adelka Povedzte nám…. klavír
  4. Kajanová Veronika Kuffner: Šutarová Lenka Andante, Allegretto duo gitara
  5. Škvareková Eva Buvaj dieťa….. flauta E.Gubášová klavír
  6. Burica Martin Nemecká melódia duo gitara A. Kaprál
  7. Kenderová Sára Ó chýr …. flauta E. Gubášová Narodil sa ….
  8. Brišák Richard Vánoce, vánoce….. duo gitara A. Kaprál
  9. Veronika Targošová Pieseň o Mikulášovi spev Tichá noc…… klavír

Published inUncategorized