Skip to content

Záhradný koncert SZUŠ RKK

28.6.2016

Rok sa s rokom zišiel a opäť sa stretli aj malí umelci, aby svojim programom privítali leto a potešilli zrak aj sluch početného publika. Záhrada ožila melódie, ktoré interpretovali žiaci hudobného odboru na rôznych nástrojoch .Predstavili sa nám talenty : Sáara Kenderová, hrou na priečnej flaute , súrodenci Gejdošovci hrou na zobcových flautách a druhí súrodenci Gejdošovci v štvorručnej hre na klavír. Gitarovú sekciu reprezentovali sólové vystúpenia aj gitarový súbor pod vedením p. učiteľky K. Hromádkovej. Zaujímavým spestrním programu boli aj umelecký prednes v podaní súrodencov Saloňovcov a divadelné miniatúry zahrali sestry Tholtové z literárno -dramatického odboru.

Po vystúpení žiakov hudobného odboru a literárno – dramatického odboru si prítomní hostia s veľkým záujmom prezreli výstavu prác mladších i starších žiakov výtvarného odboru, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch školy.

Predseda výboru RKK JUDr. M. Paučula v mene všetkých divákov poďakoval účinkujúcim aj pedagógom za príjemné popoludnie a celoročnú prácu a vyjadril presvedčenie, že na podobných podujatiach v školskej záhrade sa budeme stretávať aj v budúcnosti.

Published inUncategorized